ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه ، 08AM - 05PM

Get Appointment

CircleCircle
استاد حمید سیدال زاده

استاد حمید سیدال زاده

- عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

- مشاور مالیاتی سازمان نظام پزشکی کشور

- معاون اسبق حسابرسی اداره کل امور مالیاتی شمیرانات

- معاون  اسبق ارزش افزوده شهر و استان تهران