ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه ، 08AM - 05PM

Get Appointment

CircleCircle
دکتر کاظم وادی زاده

دکتر کاظم وادی زاده

🔹کارشناس رسمی رتبه یک دادگستری
🔹 حسابدار رسمی
🔹مدرس دانشگاه