ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه ، 08AM - 05PM

Get Appointment

CircleCircle
Perview

مجموعه پرسش های چهار گزینه ای مالیاتی 1402

۲۹۰,۰۰۰

مجموعه پرسش های چهار گزینه ای مالیاتی 1402


کتاب مجموعه پرسش های چهارگزینه‌ ای مالیاتی  1402

به اهتمام: 

- دکتر فرشید فریدونی (حسابدار رسمی)

 

✅ با  رویکرد  آزمون های :

🔹تعیین سطح مأموران مالیاتی 


🔹مشاوران  رسمی مالیاتی


🔹كارشناسي رسمي دادگستري

 

مشتمل بر :  

🔹️ سوالات طبقه بندی شده آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی همراه با پاسخ های تشریحی منطبق بر آخرین تغییرات قوانین مالیاتی

 
🔹️ سوالات طبقه بندی شده آزمون جامعه مشاوران رسمی مالیاتی همراه با پاسخ های تشریحی منطبق بر آخرین تغییرات قوانین مالیاتی


🔹️*درسنامه*  طبقه بندی شده قوانین مالیاتی منطبق بر آزمون های حرفه ای