ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه ، 08AM - 05PM

Get Appointment

CircleCircle
Perview

کتاب مجموعه قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده 1402

۱۵۰,۰۰۰

کتاب مجموعه قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده 1402


کتاب مجموعه قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده 1402

(چاپ دوم/ ویرایش جدید)

به اهتمام: 

- دکتر فرشید فریدونی (حسابدار رسمی)

- سهیلا زاهدی

مشتمل بر:

. قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

. آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

. متن مواد ارجاعی در قانون مالیات بر ارزش افزوده

. منتخب آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های مهم و کاربردی

قیمت کتاب: 150/000 تومان