ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه ، 08AM - 05PM

Get Appointment

CircleCircle
تعداد کل دوره‌ها: ۶
اولین دوره آموزش جامع «عملیاتی و کابردی» سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی
آنلاین،حضوری

اولین دوره آموزش جامع «عملیاتی و کابردی» سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی

دومین دوره آموزش جامع «عملیاتی و کاربردی» سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی
آنلاین،حضوری

دومین دوره آموزش جامع «عملیاتی و کاربردی» سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی

سومین دوره آموزش جامع «عملیاتی و کاربردی» سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی
آنلاین،حضوری

سومین دوره آموزش جامع «عملیاتی و کاربردی» سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی

کارگاه نکته و تست آمادگی جهت آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی
آنلاین،حضوری

کارگاه نکته و تست آمادگی جهت آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی

کارگاه نکته و تست آمادگی آزمون های کارشناسی رسمی دادگستری و قوه قضائیه
آنلاین،حضوری

کارگاه نکته و تست آمادگی آزمون های کارشناسی رسمی دادگستری و قوه قضائیه