ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه ، 08AM - 05PM

Get Appointment

CircleCircle
تعداد کل دوره‌ها: ۶
دوره جامع مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری
آنلاین،حضوری

دوره جامع مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

دوره جامع قوانین و مقررات مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده
آنلاین،حضوری

دوره جامع قوانین و مقررات مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده

دوره جامع مروری بر حسابرسی و استانداردهای حسابرسی و گزارش نویسی
آنلاین

دوره جامع مروری بر حسابرسی و استانداردهای حسابرسی و گزارش نویسی

دوره جامع قانون تجارت، دیوان محاسبات و سایر قوانین
آنلاین،حضوری

دوره جامع قانون تجارت، دیوان محاسبات و سایر قوانین

دوره جامع مروری بر حسابداری صنعتی
آنلاین،حضوری

دوره جامع مروری بر حسابداری صنعتی

کارگاه اختصاصي  فشرده  « نكته و تست »
آنلاین،حضوری

کارگاه اختصاصي فشرده « نكته و تست »